Firmware

ElZapp

Nejnovější Firmware pro Váš přístroj.

Pro stažení správné verze FW je potřeba znát první 3 znaky výrobního čísla. Toto číslo naleznete na zadní straně přístroje, nebo v MENU pod položkou INFO označené jako SN: .Pokud se budete snažit aktualizovat FW který není určen pro Vaši verzi přistroje, bude zobrazena chyba, v takovém případě stačí přístroj vypnout, znova zapnout a postup opakovat se správnou verzí FW.

Štítek ElZapp s výrobním číslem

Pro aktualizaci FW postupujte dle následujících kroků:

  1. ElZapp plně nabijte, zapněte a nechte připojenou nabíječku.
  2. Smažte veškeré soubory na microSD kartě.
  3. Uložte na kartu soubor s FW, např. „ElZapp 2.1.0.bin“.
  4. V operačním systému zvolte „bezpečně odebrat výměnný disk“.
  5. Pokud jste kroky 2. a 3. prováděli pomocí čtečky karet, vložte kartu do ElZappu.
  6. V menu zvolte položku Servis a Firmware Upgrade.
  7. Přístroj se restartuje a objeví se zelený nápis ElZapp Bootloader.
  8. Pokud je FW na kartě v pořádku, zobrazí se průběh aktualizace. Pokud je detekována chyba v souboru aktualizace je vypsáno chybové hlášení, které si poznačte. Přístroj vypněte, zapněte a opakujte postup od kroku 2. Případně kontaktujte distributora s informací o chybovém hlášení při aktualizaci.
  9. Jakmile je aktualizace dokončena, je přístroj restartován a připraven k použití.

Po aktualizaci FW je nutné při odpojených elektrodách spustit kalibraci pomocí Menu-Servis-Kalibrace ADC po potvrzeni je kalibrace okamžitě hotová a přístroj je připraven k použití. Bez kalibrace nebude správně fungovat detekce zátěže. Kalibraci je možné kdykoliv zopakovat.