Oblíbené produkty

Nejoblíbenější produkty ze všech kategorií.

Novinky

ElZapp II

ElZapp II

Doplňky pro RaMaLoop a ElZapp

Doplňky pro RaMaLoop a ElZapp

Hodnocení PlasmaLoopu a ElZappu od fimy ALL 4 LIFE

Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenosti s novým zapperem. Tento malý (velikosti téměř mobilu), do ruky pohodlně uchopitelný zázrak, nás mile překvapil. Velmi příjemné je nám jednoduché a intuitivní ovládání dotykem nehtu, s neomezenou pamětí, což jsme ocenili při množství vlastních programů, kterými disponujeme.

Elzapp jsme používali společně s elektrodami, ale i s Plasmaloopem, se kterým jsou výsledky zcela ohromující, hlavně pokud jde o čas nutný k dosažení požadovaných výsledků, který je o polovinu kratší oproti jiným generátorům plazmy.

Elzapp

ElZapp disponuje asi 1400 připravenými frekvencemi, které můžete samostatně spouštět, anebo naprogramovat přístroj podle vlastních požadavků tak aby co nejlépe vyhovoval Vaší každodenní práci a obsluha byla co nejjednodušší.

Své programy si jednoduše připravíte v počítači a pak připojíte ElZapp jako pevný disk a soubor přesunete. Díky použití SD mikro karet nejste nijak omezení velikosti paměti. Kdykoliv můžete dokoupit SD kartu o větší kapacitě nežli standardně s přístrojem dodávaná karta o kapacitě 8GB.

Vzhledem k tomu, že programy mají většinou pouze 2 kB není potřeba moc navyšovat kapacitu SD karty. Výhodou je, že můžeme vlastníkům ElZappu a k tomu i RaMaLoopu či PlasmaLoopu poslat program šitý na míru emailem, klient si ho jednoduše sám nahraje na ElZapp jako na disk a může ho začít okamžitě používat.

Velkou předností přístroje ElZapp je možnost jeho spolupráce s přístrojem RaMaLoop nebo PlasmaLoop. Podstatně tím stoupá komfort jejích využití. Odpadá nutnost držení kovových elektrod.

PlasmaLoop

PlasmaLoop je soudobá verze plazmového generátoru vyvinutého v první polovině minulého století dr. Rifem. PlasmaLoop díky originální konstrukcí antény je schopen vytvářet ve svém  blízkém okolí  silnější magnetickou složku elektromagnetického  pole.
Jeho předností oproti jiným obdobným generátorům je malá hmotnost a velikost, což velmi usnadňuje jeho použití a transport.

Má pěkný design, jen v tuto chvíli mu ještě chybí transportní, ochranný obal, který by měl být v nedaleké budoucnosti jeho součástí.

Práce s ním je velmi jednoduchá a za dobu testování jsme zjistili, že frekvence mohou být kráceny o polovinu a účinek je stejný jako jiných námi používaných generátorů. Jde o přístroj, který velmi rychle, bezkontaktním způsobem likviduje viry, bakterie, prvoky, plísně a houby v neposlední řadě i toxiny.

Další výhodou je jeho nízká pořizovací cena a také nízká cena náhradní trubice.

Testovali jsme přístroj i u nemocných rakovinou, podařilo se nám díky PlasmaLoopu zlepšit krevní testy, ověřeno biochemickou laboratoří nemocnice, frekvence pomohly i od bolesti. Nádor, který byl primárně v plicích se zapouzdřil a zmenšil. Toto bylo potvrzeno rentgenovými snímky.

Dále jsme testovali PlasmaLoop u zánětů močového měchýře i zánětů jiného původu, většina asi po hodině plasmování ustoupila. U jiných plazmových generátoru bylo k dosažení takových výsledků nutno plasmovat minimálně 2 hodiny
Plasmaloop jsme propojovali pouze s ElZappem vzhledem k jeho příjemnému ovládání. Programy se dají nastavit dle přání a potřeb klienta. ElZapp se velmi snadno napojí na notebook a přes něj nahraje potřebné programy, což značně usnadňuje cílenou péčí pro jednotlivé klienty.

Plasmaloop jsme testovali 14 dnů a za tuto dobu můžeme konstatovat, že jeho snadné použití a celková výkonnost vedly u úspoře času nejen našeho ale i naších klientů a tím jejích větší spokojeností.

Děkujeme za možnost testování a věříme, že tento převratný přístroj pomůže mnoha lidem.

Bc. Iva Gróffová, nutriční a zdravotnický expert, jednatelka společnosti ALL 4 LIFE s.r.o.
Ing. Eva Weidermannová, odborný poradce a terapeut, jednatelka společnosti ALL 4 LIFE s.r.o.

Přednosti našich výrobků

RaMaLoop

RaMaLoop

 • doplnění nebo náhrada zappování
 • malý
 • lehký
 • přenosný
 • bezkontaktní působení
PlasmaLoop

​PlasmaLoop

 • moderní
 • menší
 • lehčí
 • výkonnější
 • energeticky úsporný
 • uživatelsky komfortní
ElZapp

ElZapp

 • moderní
 • menší
 • lehčí
 • výkonnější
 • energeticky úsporný
 • uživatelsky přátelský
 • zvýšená paměť pro procedury

RaMaLoop

RaMaLoop je zařízení, které rozšiřuje funkční možnosti generátorů typu zapper, které jsou obvykle vybaveny pouze galvanickým výstupem. RaMaLoop významně zvyšuje užitnou hodnotu a uživatelský komfort používání většiny typů zapperů, které z principu nemohou používat lidé s implantovaným kardiostimulátorem. RaMaLoop toto omezení nemá. RaMaLoop je jakási střední cesta mezi zappováním a plasmováním, třebaže se v obou případech jedná o bezkontaktního působení prostřednictvím střídavých impulsních magnetických polí. RaMaLoop, na rozdíl od plasmových generátorů, má potlačenou elektrickou složku blízkého elektromagnetického pole. Fyzikální podstata RaMaLoopu je stejná jako u přístrojů využívaných v magnetoterapii. Rozdílem obou kategorií je řádově vyšší rozsah používaných frekvencí u RaMaLoopu, proto se používá i pojem biorezonance, třebaže se jedná o stejný fyzikální efekt - konverze elektrického proudu na elektromagnetické pole.

Efekt radio magnetické smyčky RaMaLoop spočívá v tom, že se kolem rámové cívky - antény, vytvoří elektromagnetické pole s prostorovým efektem v řádu až několika metrů. (Reálně využitelné je do cca 1 m). Ačkoli fyzikálně biologická podstata účinku magnetického pole na živou tkáň není dodnes vědecky podrobně vysvětlena, vědeckými metodami ověřené poznatky o pozitivním působení magnetického pole nízkých frekvencí jsou naopak potvrzeny zcela jednoznačně. Řada světově známých firem se proto zabývá vývojem a výrobou profesionálních přístrojů fungujících na tomto principu. Přístroje této kategorie jsou dnes zcela rutinně využívány v lékařské a rehabilitační praxi.

Působení radiofrekvenčních magnetických polí, vyšších frekvencí (než které se používají v magnetoterapii), na biologické entity, například na viry, bakterie, plísně, prvoky (biorezonance) je zatím ve stádiu vědeckého i laického ověřování.

Nehodláme a ani nemůžeme evokovat žádnou přímou shodu  přístroje RaMaLoop se schválenými přístroji používanými v lékařské a rehabilitační praxi, ani nedeklarujeme stejný účinek v této oblasti. Se 100% jistotou můžeme pouze tvrdit, že princip obou porovnávaných kategorií přístrojů je identický.
Z komerčního hlediska je proto potřeba chápat RaMaLoop pouze jako generátor impulsního střídavého magnetického pole.

Výše citovaná magnetoterapie, která je v lékařské a rehabilitační praxi běžně využívaná jako lege artis terapeutický postup, zde slouží pouze jako teoretické vodítko a názorný příklad toho, jak funguje magnetické pole. V lékařské a rehabilitační praxi se impulzní magnetická pole využívají zejména k urychlení rekonvalescence po prodělaných operacích, úrazech a zlomeninách kostí a v neposlední řadě také pro posilování imunitního systému a další zdravému životnímu stylu prospěšné aktivity.

O pozitivním účinku elektromagnetického pole na lidský organizmus se už na začátku minulého století ve svých poznámkách a denících zmiňoval i geniální vynálezce Nikola Tesla.

Spektrum vědecky potvrzených interakcí pulsního magnetického pole lze shrnout přibližně takto:

 • Zmírnění bolesti (analgetický účinek)
 • Odstranění svalového napětí (myorelaxační účinek)
 • Rozšíření cév (vazodilatace) – prokrvení tkáně
 • Protizánětlivé působení (sterilní i mikrobiálně podmíněné záněty)
 • Urychlení procesů hojení
 • Protiedémové působení
 • Posílení imunitního systému
 • Posílení a stabilizace kostní tkáně
 • Zlepšení buněčného, a tím i tkáňového metabolismu
 • Snížení spotřeby léků, rychlejší uzdravení, podstatné snížení až vymizení obtíží u chronických onemocnění, vše jako důsledek výše uvedených účinků

Klinicky byl efekt léčebného působení magnetického pole potvrzen zejména u těchto onemocnění:

 • Revmatické nemoci (artritidy, Bechtěrev, artróza, spondylartróza, dna, atd.)
 • Bolesti zad
 • Osteoporóza
 • Spondylóza
 • Prostatitida
 • Čerstvé zlomeniny
 • Fibromyalgie
 • Poúrazové stavy
 • Otoky a záněty
 • Zhmožděniny a popáleniny
 • Tenisový loket, zmrzlé rameno
 • Poranění periferních nervů
 • Paradentóza, zánět okostice
 • Poruchy látkové výměny
 • Bolesti hlavy (migrény)
Poděkování