SklademTOP

RaMaLoop

RaMaLoop = Radiofrequency Magnetic Loop = radiofrekvenční magnetická smyčka vychází z podobného principu jako MLA = Magnetic Loop Antenna = Magnetická smyčková anténa.

Cena

31 000 Kč

Dostupnost:

skladem

Popis

RaMaLoop je revolučně inovovaný přístroj MTE-14. Jedná se o zařízení rozšiřující funkční možnosti generátorů typu Zapper, které jsou obvykle vybaveny jen galvanickým výstupem. RaMaLoop významně zvyšuje užitnou hodnotu těchto přístrojů o možnost bezkontaktního působení prostřednictvím střídavých impulsních magnetických polí.

Efekt Radio magnetické smyčky RaMaLoop spočívá v tom, že se kolem rámové cívky - antény, vytvoří elektromagnetické pole s prostorovým efektem v řádu až několika metrů. Ačkoli fyzikálně biologická podstata účinku magnetického pole na živou tkáň není dodnes vědecky podrobně vysvětlena, vědeckými metodami ověřené poznatky o pozitivním působení magnetického pole nízkých frekvencí jsou potvrzeny naopak zcela jednoznačně. Řada světově známých firem se zabývá vývojem a výrobou profesionálních přístrojů fungujících na tomto principu a přístroje této kategorie jsou dnes zcela rutinně využívány v lékařské a rehabilitační praxi. Působení radiofrekvenčních magnetických polí (vyšší frekvence než se používají v megnetoterapii) na biologické entity, například na viry, bakterie, plísně, prvoky je ve stádiu vědeckého i laického ověřování.

Nechceme a ani nemůžeme evokovat žádnou přímou spojitost či shodu našeho přístroje RaMaLoop se schválenými přístroji používanými v lékařské a rehabilitační praxi, ani nedeklarujeme stejný účinek v této oblasti. Se 100% jistotou můžeme pouze tvrdit, že princip obou porovnávaných kategorií přístrojů je identický. Z komerčního hlediska je proto potřeba chápat RaMaLoop pouze jako generátor impulsního střídavého magnetického pole.

Výše citovaná magnetoterapie, která je v lékařské a rehabilitační praxi běžně využívaná jako lege artis terapeutický postup, zde slouží pouze jako teoretické vodítko a názorný příklad toho, jak funguje magnetické pole. V lékařské a rehabilitační praxi se impulzní magnetická pole využívají zejména k urychlení rekonvalescence po prodělaných operacích, úrazech a zlomeninách kostí a v neposlední řadě také pro posilování imunitního systému a další zdravému životnímu stylu prospěšné aktivity.

O pozitivním účinku elektromagnetického pole na lidský organizmus se už na začátku minulého století ve svých poznámkách a denících zmiňuje i geniální vynálezce Nikola Tesla.

Magnetoterapeutický extender MTE-14 a jeho generační nástupce RaMaLoop je určený především pro rozšíření aplikačních možností impulsních generátorů typu Zapper. (Obecně ale s jakýmkoli technicky kompatibilním generátorem střídavých impulsů). Jak bylo uvedeno výše, přístroj RaMaLoop generuje kolem své cívky - antény, slabé impulsní střídavé magnetické pole. Je proto vhodný zejména pro experimentální použití v oblastech, kde se dosud magnetická pole vyšších frekvencí, než se používají v megnetoterapii, dosud nepoužívají. Řečeno jinak: V příkladu výše zmíněná magnetoterapie je kmitočtově omezena na působení frekvencí do 100 Hz, zatímco kmitočtový rozsah přístroje RaMaLoop je rozšířen až do kmitočtu 1 000 000 Hz. Přístroj RaMaLoop má proto potenciál stát se zajímavou laboratorní a učební pomůckou pro studenty s orientací na přírodovědné obory studia.

Přístroj RaMaLoop pravděpodobně nejvíce ocení stávající majitelé generátorů typu Zapper, kteří svůj přístroj mohli dosud využívat pouze ke galvanickému biorezonančnímu působení.

Je nanejvýše nutné upozornit a varovat, že galvanické zappování představuje pro pacienty s implantovanými kardiostimulátory kontraindikaci a nebezpečí hraničící až s možnými fatálními důsledky. RaMaLoop je v těchto situacích akceptovatelná cesta, jak lze ve frekvenční terapií a rehabilitací pokračovat i v těch případech, kdy implantace kardiostimulátoru další používání Zapperů vylučuje.

Naše poznatky a zpětná vazba od několika stovek uživatelů MTE-14 a RaMaLoop potvrzuje, že při generování střídavého magnetického pole o vyšších frekvencích je dosahováno podobného efektu, jako u přístrojů typu Zapper. Hlavní efekt a přínos RaMaLoop, v porovnání s klasickými frekvenčními generátory typu Zapper, spočívá v tom, že magnetické pole proniká do větší hloubky, než může pronikat impulsní stejnosměrný proud. Opodstatněně se proto otevírá široký prostor pro možné využití frekvenční magnetoterapie například ve veterinární praxi.

Technologickým povýšením původního extenderu MTE-14 a díky využití digitální technologie s vysokým stupněm součástkové integrace, se rozšířila možnost "připrogramovat" k základním funkcím MTE-14 (působení magnetického pole) ještě i další aplikace, které souvisejí se zdravím a zvyšováním kondice. Tato oblast, kterou vyplňují přístroje nazývané nejčastěji "psychowalkmen" (nověji AVS), určené k trénování psychiky, odstranění bolestí, stresu, nespavosti, rozvíjení inteligenčních schopností a vrcholných výkonů na čistě mentálním základu, potenciálně významně rozšiřuje užitné vlastnosti tohoto přístroje.

Přednosti přístroje RaMaLoop

 •   doplnění nebo náhrada zappování
 •   malý
 •   lehký
 •   přenosný
 •   bezkontaktní působení

Spektrum vědecky potvrzených interakcí pulsního magnetického pole lze shrnout přibližně takto:

 •   Zmírnění bolesti (analgetický účinek)
 •   Odstranění svalového napětí (myorelaxační účinek)
 •   Rozšíření cév (vazodilatace) – prokrvení tkáně
 •   Protizánětlivé působení (sterilní i mikrobiálně podmíněné záněty)
 •   Urychlení procesů hojení
 •   Protiedémové působení
 •   Posílení imunitního systému
 •   Posílení a stabilizace kostní tkáně
 •   Zlepšení buněčného, a tím i tkáňového metabolismu
 •   Snížení spotřeby léků, rychlejší uzdravení, podstatné snížení až vymizení obtíží u chronických onemocnění, vše jako důsledek výše uvedených účinků

Klinicky byl efekt léčebného působení magnetického pole potvrzen zejména u těchto onemocnění:

 •   Revmatické nemoci (artritidy, Bechtěrev, artróza, spondylartróza, dna, atd.)
 •   Bolesti zad
 •   Osteoporóza
 •   Spondylóza
 •   Prostatitida
 •   Čerstvé zlomeniny
 •   Fibromyalgie
 •   Poúrazové stavy
 •   Otoky a záněty
 •   Zhmožděniny a popáleniny
 •   Tenisový loket, zmrzlé rameno
 •   Poranění periferních nervů
 •   Paradentóza, zánět okostice
 •   Poruchy látkové výměny
 •   Bolesti hlavy (migrény)

Ke stažení

  Návod k obsluze

Doporučujeme

Mohly by vás zajímat také následující produkty.