Rozhovor s Oldřichem Burgerem

  • Home
  • Rozhovor s Oldřichem Burgerem

Rozhovor s Oldřichem Burgerem, OK2ER, zakladatelem firmy LoopER Systems s. r. o. v Klimkovicích na severní Moravě, zabývající se vývojem „magnetických smyček“.

S Tvými smyčkovými anténami (MLA – Magnetic Loop Antenna) se naši čtenáři setkávají často – v praxi, v literatuře, na internetu. Takto, při rozhovoru, jsme se setkali před více než dvěma lety – v PE-AR 5/2015. Tehdy jsme Tě představili jako zakladatele firmy BTV ( B PLUS TV a. s.) Co všechno se od té doby stalo a změnilo?

Nechci unavovat pohádkami kmetů. Dva roky v lidském životě mohou ale přinést spoustu zvratů, což proběhlo i v mém životním putování. Prodělal jsem pět kardio operací a s každou další operací se situace spíše zhoršovala. Tak jsem se nakonec začal ohlížet i mimo obor zdravotnictví, což si lékaři běžně dovolit nemohou. Už před více než sto lety předvídal Nikola Tesla, že elektromagnetizmus bude mít významný efekt při léčení. O něco později to v praktické podobě dokázal dr. R.R. Rife [1]. Své další životní putování jsem proto odklonil tímto směrem. Fyzika a elektromagnetické pole tak zůstává oním společným jmenovatelem toho, čím se dnes zabývám.

Začněme tedy smyčkovými anténami. V minulém čísle PE-AR jsme představili Tvoji novou anténu MLA-C V.4, ale víme i o dalších novinkách v Tvé produkci MLA. Přibliž nám je trochu.

Raději bych se této otázce vyhnul. Jak se znám, asi bych se hodně rozpovídal a zmenšil tím prostor pro téma, kterému bych se chtěl věnovat raději. Také se to týká fyziky, ale není to oblast amatérského vysílání. Nerad bych odradil čtenáře – neradioamatéry, hned na počátku našeho rozhovoru. :-)

Dobrá tedy, přejděme k Tvému tématu. Že elektromagnetické vlny mohou být využívány i jinak než k přenosu informací, se ví už dávno. Setkáváme se s tím celkem běžně např. u lékaře (v nemocnici). A protože téměř každého staršího člověka někde něco bolí nebo píchá, zajímá nás, jak mohou elektromagnetické vlny blahodárně působit na živé organismy?

Fakt, že elektromagnetické pole (elektrické a magnetické pole) působí NĚJAK i na živou hmotu, popírá dnes už málokdo. Ze zkušenosti bych řekl, že je to paradoxně právě kategorie vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří odmítají překročit paradigmata MLF. Přestože t.zv. magnetoterapie je uznávaná léčebná metoda a fungující systém poúrazové a pooperační rehabilitace, kterou m.j. běžně hradí většina zdravotních pojišťoven, mám pocit, že přesvědčovat někoho, kdo o to nestojí, nedává smysl. Díky putování po medicínských zařízeních jsem osobně potkal řadu fyzikou nepolíbených lékařek. Tečka. Nechci to dále rozvádět. Zvídavé odkazuji na výzkum dr. R.R.Rife. Je to velmi podnětné čtení a poučné i pro zmíněné ignoranty. Rád bych v této souvislosti odkázal i na obr.2, což je zajímavé poučení platné obecně. Je to svědectví o lidské indolenci a zbytnělém EGU. Hodně často to souvisí s věkem a společenským postavením. Výzkumy dr. Rife jsem byl natolik uchvácen, že jsem propojil své vlastní zkušenosti s MLA s tímto úplně jiným oborem, který je teprve v plenkách. Neoficiálně se nazývá biorezonance. Fyzikální princip je podobný magnetoterapii, rozdíl je pouze v používaném kmitočtovém spektru, tvaru, průběhu a výkonu magnetického pole.

Tím jsme se dostali k dalšímu produktu Tvé firmy – biofrekvenčnímu přístroji RaMaLoop (Radio Magnetic Loop). Z názvu je patrno, že se jedná opět o smyčku. Jaké má tento geometrický útvar speciální vlastnosti, že Ti tak učaroval?

Úsměv.

Jak je zřejmé z různých bizarních tvarů MLA nalezitelných na internetu, smyčka (cívka) nemusí mít pouze kruhový nebo válcovitý tvar, třebaže je to asi nejčastější podoba MLA. V podstatě je každá anténa jakýsi měnič, který střídavý (impulsní) proud mění na elektromagnetické pole. U MLA je to v prvopočátku převažující magnetické pole, které dále v prostoru vytvoří rychlostí světla postupující elektromagnetickou vlnu s oběma složkami E/H. RaMaLoop je vlastně také MLA, která je konstrukčně integrována se zdrojem impulsního proudu. Ten je generován a řízen firemním SW. Cílem a účelem zde ale není šířit elektromagnetickou vlnu prostorem. Pro interakci s mikrobiologickými entitami se využívá právě ona blízká složka pulzujícího magnetického pole se specifickým tvarem, průběhem a malým výkonem.

Často slýcháme z různých stran, že rádiové vlny člověku škodí (např. mobilní telefony u hlavy). Jaká je tu souvislost mezi výkonem, výškou kmitočtu a jeho působením na organismus?

Upřímně řečeno, na tuto otázku asi neexistuje žádná solidní, kvalifikovaná a vědecky podložená odpověď. Možná existuje v nějakých vojenských archivech a na akademických pracovištích, které možná i maskovaně slouží takovému vojenskému výzkumu. Veřejně dostupných informací, které by bylo možné považovat za vědecky relevantní, asi mnoho není. Na rozdíl od profesionálů a lékařů si to jako laik mohu takto drsně dovolit říci. Bohužel, Ti, kteří by z titulu svého postavení měli odpovědět podobně (NEVÍM), většinou tuto odvahu nemají. Zpravidla mlží, a to až tak nedůstojně trapným způsobem, že si říkám: „Je ti doktore zapotřebí ze sebe dělat takového suveréna.“ Přestože nevědí, šíří svými tituly podepřené nepodložené závěry. Tlačeni médii k odpovědím na věci, kterým nerozumí, a ani nemohou rozumět, protože informace od laiků zásadně nečtou, vycházejí v dobré víře z poznatků, získaných na fakultě před půl stoletím. Ty jsou mnohdy překonané, a tak se tímto způsobem ve veřejnosti šíří „vědecky podložené“ bludy, obr.2.

Na druhé straně; neštěstím je, že některé dostupné práce, například [2], jsou směsice laických poznatků, viditelných technických fantasmagorií, i vzájemně si odporujících údajů. Osloví laika, rozesmějí odbornou veřejnost. Seriózní vědecký výzkum holt vypadá úplně jinak. Určitě nechci znevažovat entuziazmus sveřepých amatérských průkopníků oboru, ale náš svět je postavený na materalistických základech. Možná trochu ke škodě věci. Neumím ale tento protimluv vysvětlit jednoduše a stručně. Biorezonance je obor, který je stále v plenkách, a to i přes viditelné praktické výsledky. Trochu bych to přirovnal k přístupu vědy k homeopatii - a znovu, viz obr.2.

Důvod?

Důvod? Příliš levné léčení. Zdravotnický průmysl nemá zájem o levné postupy.

Pokud se týká nezodpovězené části otázky. Zastavme se třeba u mobilního telefonu s výkonem
až 2 W na UHF a SHF pásmech, s anténou vzdálenou jeden cm od šedé mozkové kůry? Co k tomu mám dále říci?! Bezpečnostní normy se v ČR po vstupu do EU o řád rozvolnily. Proč asi? Zde diskutovaný RaMaLoop vyzařuje o čtyři řády méně a expozice s ohledem na vzdálenost a účinnost smyčky je o další dva řády nižší. Slovo rezonace je zde podstatné. Jde primárně o frekvenci a modulaci, nikoli o výkon.

Nyní nám prosím vysvětli, jak RaMaLoop funguje, jak je smyčka velká a k čemu všemu je možno ji použít.

Otázka je natolik široká, že bude účelnější odkázat na několik webových stránek, které mohou poskytnout vyčerpávající odpověď těm, které náš rozhovor zaujal [3], [4], [5], [6].

Můžeme tedy říci, že RaMaLoop je typickým příkladem mezioborové problematiky. Zahrnuje radiotechniku, fyziku, medicínu, biologiii, chemii... Co na to říkají vědci-specialisté z jednotlivých oborů?

Na tuto otázku jsem už zčásti odpověděl výše. Doplnil bych - většinou nic, což je ta lepší varianta, nebo fabulují a ztrácejí vlastní důstojnost. Znovu bych odkázal na obr.2. Je to univerzální vysvětlení i bez jakéhokoli mého vlastního komentáře.

Na závěr uveď prosím některé konkrétní (hmatatelné) výsledky, kterých bylo s použitím RaMaLoop dosaženo.

Musím zdůraznit důležitý fakt; firma LOOPER SYSTEMS není poskytovatelem alternativních magnetoterapeutických (biorezonančních) rehabilitačních postupů. Hodláme prodávat a propagovat přístroj, u jehož zrodu a vývoje jsem osobně stál. Jeho účinku a přínosu na zlepšování zdravotní kondice osobně hluboce věřím. RaMaLoop vyrábí firma BTV, která byla zmíněna úplně na začátku. Informace o výsledcích přístroje RaMaLoop lze nalézt na mnoha webových portálech firem, které tyto služby poskytují. Několik odkazů zde [7], [8], [9]. Já osobně mám dobré zkušenosti s likvidací zánětu zubů, problémy s pálením žáhy, herpes, borelióza, chlamidie, atd. Vzhledem k tomu, že přístrojů je mezi veřejností už bezmála 1000 ks, myslím si, že pokud by se jednalo o „šmejd“, zcela určitě by se už někdo ozval. Nemáme dosud žádnou reklamaci zpochybňující funkčnost RaMaLoop a ani jsem nezaznamenal, že by se RaMaLoop masově prodával jako second hand. Pokud by nefungoval, asi by situace byla jiná; myslím si.

Úspěšné pokusy s využíváním magnetického pole RaMaLoop jsou zprostředkovaně hlášeny i od veterinářů, což fakticky vylučuje pouhý placebo efekt. Je-li ale vše úplně jinak než si myslíme, pak pozitivní pohled na celou záležitost může být formulován třeba i takto: Jestliže reálné fungování placeba potvrzuje a respektuje vědecká lékařská komunita [10] a placebo je běžně používáno i jako lege artis medicínský postup, proč totéž nerespektovat i v případě RaMaLoop. Nejdůležitější je přece pocit - cítit se být zdráv. A tyto poznatky a výsledky jsou při využívání RaMaLoop signifikantní.


/1/ https://www.youtube.com/watch?v=b6Obe4ME3_4
/2/ H.R.Clark; Revoluce v léčení všech nemocí, 2010; ISBN 978-80-254-5881-5
/3/ http://www.festivalmilujsvujzivot.cz/index.php/anotace-festival-msz/458-maskova-biorezonance-bicom-medicina-budoucnosti
/4/ http://www.loopers.cz
/5/ http://www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/zkusenosti-zapper-ramaloop-fscan-compact
/6/ http://www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/ramaloop-a-ranni-kasel-skrkavky
/7/ http://www.biorezonance3d.cz
/8/ http://www.alternativni-lecba-medicina.cz/
/9/ http://www.bicom-optima.cz/texts/BP-Maskova-2013.pdf
/10/ Bruce H. Lipton; Biologie víry, 2011; ISBN: 978-80-7263-670-9

Petr Havliš