RAMALOOP přístroj mnoha funkcí

  • Home
  • RAMALOOP přístroj mnoha funkcí

RaMaLoop je zařízení rozšiřující funkční možnosti frekvenčních generátorů typu Zapper. Na rozdíl od nich ale působí prostřednictvím impulsního magnetického pole bezkontaktně.

Ve své současné podobě obsahuje RaMaLoop i vlastní integrovaný generátor kmitočtů. Není proto závislý na používání externích generátorů jako MTE-14. Použití komplementu Zapper + RML je výhodné zejména pro ty uživatele, jimž se i chytrý telefon jeví příliš složitý. Férově řečeno: Naprogramování RaMaLoopu pro použití bez Zapperu je složitější než práce se Smartphonem nebo Ipadem.

Efekt radio magnetické smyčky (RaMaLoop) je fyzikální. Podstata účinku spočívá v tom, že kolem rámové cívky – antény – vzniká elektromagnetické pole s prostorovým působením a průnikem neferomagnetickými materiály. Užitečný efekt magnetické smyčky RaMaLoop je v řádu decimetrů až metrů.

Potvrzené poznatky o pozitivním působení magnetických polí nízkých frekvencí jsou jednoznačné a vědou akceptované. Natolik, že léčebné postupy (magnetoterapii) běžně hradí zdravotní pojišťovny. Fakt, že tyto technické pomůcky lze spatřit na klinikách a v lékařských ambulancích nepřímo dokazuje, že interakce magnetického pole přesahuje rámec klasické fyziky. (Fyziky neživé hmoty).

V lékařské a rehabilitační praxi se impulzní magnetická pole využívají zejména k urychlení rekonvalescence po prodělaných operacích, úrazech a zlomeninách kostí a v neposlední řadě i pro posilování imunitního systému. O pozitivním účinku elektromagnetického pole na lidský organizmus se už na začátku minulého století zmiňuje Nikola Tesla, návazně pak R. R. Rife, objevitel biorezonance.

RaMaLoop vybočuje ze známé praxe tím, že rozšiřuje oblast frekvencí užívaných magnetických polí. Známé běžně používané magnetoterapeutické přístroje pracují s frekvencemi do 100 Hz. RaMaLoop toto pásmo řádově překračuje. Fyzikální princip obou typů přístrojů zůstává ale identický. Na rozdíl od frekvenčních generátorů typu Zapper spočívá přínos Ra- MaLoopu zejména v tom, že magnetické pole proniká i tam, kam impulsní stejnosměrný proud nedosáhne.

Poznatky z dvouletého testování RaMaLoop naznačují, že při generování impulzního magnetického pole vyšších frekvencí je dosahováno podobného efektu, jako je dosahováno působením plazmového generátoru. Pouze doba potřebné aplikace je u RaMaLoop asi 3x delší. Pro použití v domácím prostředí je ale RaMaLoop evidentně praktičtější. Vyhrává svým malým rozměrem a mobilitou. Předpokladem rychlého efektu je samozřejmě správná detekce mikrobiálních zátěží a aplikace ověřených frekvencí. Bez pomoci poradců s praxí v oboru může být amatérské hledání správné frekvence systémem pokus/ omyl zdlouhavé a neefektivní. Prostřednictvím solenoidové cívky (kterou si lze pořídit jako doplněk), lze standardní RaMaLoop používat i k ošetřování symptomů uvedených výše v režimu klasické magnetoterapie.

Upozornění: Z komerčního hlediska je nutné RaMaLoop chápat pouze jako generátor impulsního magnetického pole, nikoli jako léčebný přístroj nebo terapeutickou pomůcku. V textu opakovaně zmiňovaná magnetoterapie je zjednodušujícím způsobem využívána jako připodobnění, nikoli jako paralela.

Recenze a hodnocení RaMaLoop

Od roku 2006 se zabývám biorezonancí a ověřováním frekvencí, které pomáhají likvidovat mikroorganizmy v tělech klientů. Využívá se při tom principu rezonance. Jde o to, že pokud správně nastavíme frekvenci živého mikroorganizmu, ten se rezonancí rozkmitá a po určité době dochází k jeho destrukci. Při hodnocení RaMaLoopu vycházím ze zkušeností s jinými frekvenčními generátory z praxe. Ověření bylo prováděno na virech, bakteriích i parazitech. Nastavoval jsem frekvence, které mám dlouhodobě ověřeny. Na viry, bakterie i plísně stačí nastavit pevnou frekvenci na dobu 16 minut. Na zahubení konkrétního parazita je nutno použít od 4 po 12 pevných frekvencí, které zajistí jeho zahubení. Doba nastavení každé frekvence je 30 minut. Ve výjimečných případech bylo nastaveno 45 minut. Při aplikaci frekvencí byl RaMaLoop ve vzdálenosti 1 – 1,5 m.

Výše uvedené doby nastavení se osvědčily a bylo dosaženo očekávaného výsledku. S přístrojem RaMaLoop lze dosáhnout shodných výsledků ve srovnání s jinými frekvenčními generátory. Pokud budou nastaveny odpovídající frekvence k živým patogenům a sledován postup detoxikace, zbavíte se vašich patogenů na všech úrovních.

Praktické rady:

  • Nejen živé patogeny, ale i mikrobiální odpad (toxiny), vysílají frekvence, což vede k mylnému tvrzení byť i zkušených terapeutů, že aplikace frekvencí je mnohokrát zklamala.
  • Někteří jedinci tvrdí, že aplikace frekvencí narušuje auru. Jde o to, že pokud cíleně frekvencemi zahubíme patogeny v těle, dojde k navýšení mikrobiálního odpadu (toxinů) v krvi. Někdo popisuje tuto situaci jako narušení aury. Přitom se jedná o pocit zvýšené únavy.
  • Mikrobiální odpad (toxiny) po aplikaci frekvencí z těla nezmizí. Odstranění toxinů zajistíme pouze cílenou detoxikací. Nově vzniklé toxiny zatíží krev a zvětší se pocit únavy. Organizmus má snahu toxiny vylučovat přes kůži, plíce nebo tlusté střevo. Pokud nepodpoříme vyloučení toxinů z těla, pak se usadí v těle a oslabí imunitu. Zvýšení pohybu na podporu lymfy a dodržení pitného režimu je minimum, které je nutné dodržet po aplikaci frekvencí.
  • Kromě zahubení živých patogenů můžeme frekvencemi podpořit orgány těla odpovídajícími frekvencemi. Zkušený terapeut by měl odlišit, zda zjištěná zátěž u konkrétního patogenu je živá nebo neživá. Umrtvené patogeny nejde zahubit podruhé. Odpadne nadbytečná ztráta času při opakované aplikaci frekvencí.

Ing. Roman Dlapa, CSc., www.biorezonance3d.cz, +420 739 376 903

Novyfenix.cz